Odesílatel

Přepravcům nabízíme webovou a mobilní aplikaci, která umožňuje efektivní zadávání poptávek a velmi rychlé nalezení dopravců s nejlepší cenou.

V sekci přehledů získáte informace o toku finančních prostředků vynaložených na přepravy, množství Vámi uskutečněných přeprav a počtu najetých kilometrů. Vše je přitom vztaženo k vybranému časovému rámci. Na základě těchto údajů můžete přesně a efektivně řídit náklady spojené s dopravou, které vynakládáte díky aplikaci SeekApp TRANSPORT.

Kontrola a optimalizace nákladů je Vaší výsadou.