Odesílatel

Přepravcům nabízíme webovou a mobilní aplikaci, která umožňuje efektivní zadávání poptávek a velmi rychlé nalezení dopravců s nejlepší cenou.

Po uzavření obchodu se automaticky vygeneruje objednávka, která je oběma zúčastněným
stranám zaslána na e-mail.