Odesílatel

Přepravcům nabízíme webovou a mobilní aplikaci, která umožňuje efektivní zadávání poptávek a velmi rychlé nalezení dopravců s nejlepší cenou.

Platby za služby SeekApp TRANSPORT splňují normu SCA. Probíhají platební kartou, kterou zadáte při registraci.

Zaváděcí cena měsíčního paušálu pro odesilatele je 10,00€ + DPH. Zaváděcí cena je určena pouze limitovanému počtu uživatelů a je podložena certifikátem, který Vám zaručí, že se po dobu 3 let od data registrace nezmění.

ZÍSKÁVÁTE PLNÝ PŘÍSTUP KE VŠEM FUNKCÍM APLIKACE SeekApp TRANSPORT.

Měsíční paušál obsahuje 10 kreditů, kde 1 kredit je poplatek za jednu uzavřenou objednávku (přepravu). Nespotřebovaný kredit se převádí do dalšího měsíce. V případě spotřebování kreditů z měsíčního paušálu si další kredit můžete dobít ve Vámi zvolené výši.

Je jedno, v jaké ceně danou zakázku zobchodujete. Zda se jedná o přepravu v hodnotě 100 € nebo 1000 €. Cena za využití aplikace SeekApp Transport je vždy stejná.