Odosielateľ

Strane prepravcu ponúkame webovú a mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej môžete efektívne zadávať dopyty a nájsť dopravcu vo veľmi krátkom čase za najlepšiu cenu.

V sekcií prehľadov získavate prehľad koľko finančných prostriedkov ste v uvedený časový rámec vynaložili na prepravy, koľko prepráv ste uskutočnili a viete si presne a efektívne riadiť svoje náklady, ktoré vynakladáte na prepravu svojich tovarov.

Získavate plný prehľad o finančných tokoch, ktoré uskutočnňujete vďaka platforme SeekApp Transport.

Kontrola a optimalizácia nákladov je Vašou výsadou.