Proč SeekApp?

Mobilní a webová aplikace SeekApp vznikla z potřeby zrychlit logistiku a otevřít trh mezi
malými a středními společnostmi, ať už se jedná o odesilatele nebo dopravce. Řeší základní
problémy jako je dostupnost zakázek, rychlé jednání mezi dvěma stranami, transparentnost
mezi účastníky, ale i dostupnost informací v reálném čase jako je např. aktuální poloha
řidiče. Aplikace je plně transparentní vůči uživatelům – je zpoplatněna na bázi měsíčního
poplatku a má implementovaný kreditní systém. Nemáme žádné skryté poplatky. Veškeré
platby splňují normu SCA.
Mezi hlavní funkce aplikace patří rozsáhlý filtr poptávek, živá mapa, aktuálnost údajů,
sledování řidiče, notifikace a kreditní systém. Rozsáhlé možnosti při zadávání poptávky
napomáhají dopravcům lépe nastavit cenu za přepravu. Možnost přidat vícero fotografií či
příloh je samozřejmostí. Přepravce následně vidí všechny přijaté nabídky, a je už na něm,
kterou z nich akceptuje. Po přijetí nabídky obdrží obě strany od SeekApp oficiální
objednávku, která je zaslána na e-mailové adresy uvedené v profilech. Její doručení znamená,
že mezi danými stranami došlo k uzavření obchodu.

Velkou výhodou SeekApp jsou mobilní aplikace pro společnosti a řidiče. Řidič každé
společnosti vidí své jízdy, a interaktivně dokáže měnit stav, v jakém se poptávka nachází
(zboží naloženo, směřuje na vykládku, zboží doručeno…). Tato aplikace zároveň slouží jako
GPS monitorování, díky čemuž dopravce vidí, kde se nacházejí jeho řidiči, a přepravce vidí,

kde se nachází jeho zboží. Tím je eliminováno množství telefonátů a nepředvídatelných
situací, kdy bylo těžké zjistit aktuální polohu.

-Široký rozsah funkcí Vám poskytuje jednoduché a intuitivní prostředí, které můžete využít
k rozvoji svého podnikání.