Dopravce

Dopravcům webová i mobilní aplikace SeekApp Transport nabízí možnost kompletně řídit dopravní společnost pomocí následujících funkcí.

V sekci přehledů získáte informace o toku finančních prostředků vynaložených na přepravy, množství Vámi uskutečněných přeprav a počtu najetých kilometrů. Vše je přitom vztaženo k vybranému časovému rámci. Na základě těchto údajů můžete přesně a efektivně řídit náklady spojené s dopravou, které vynakládáte díky aplikaci SeekApp TRANSPORT.

Kontrola a optimalizace nákladů je Vaší výsadou.