Dlaczego SeekApp?

Aplikacja mobilna i internetowa SeekApp powstała z potrzeby przyspieszenia logistyki i
otwarcia rynku dla małych i średnich firm, niezależnie od tego, czy jest to nadawca lub
przewoźnik. Odnosi się do podstawowych kwestii, takich jak dostępność zamówień, szybkie
negocjacje między dwiema stronami, przejrzystość między uczestnikami, a także dostępność
informacji w czasie rzeczywistym, takich jak aktualna pozycja kierowcy. Aplikacja jest w pełni
przejrzysta dla użytkowników – jest płatna na podstawie opłaty miesięcznej i ma wdrożony

system kredytowy. Nie mamy żadnych ukrytych opłat. Wszystkie płatności spełniają standard
SCA.
Główne cechy aplikacji to szeroki filtr popytów, żywa mapa, aktualność danych, śledzenie
kierowców, notyfikacje i system kredytowy. Szeroki zakres opcji podczas wpisywania popytu
pomaga przewoźnikom lepiej ustalić cenę za transport. Oczywistością jest możliwość
wprowadzić więcej zdjęć lub załączników. Nadawca następnie widzi wszystkie otrzymane
oferty i od niego zależy, którą z nich przyjmie. Po otrzymaniu oferty obie strony otrzymają od
SeekApp oficjalne zamówienie na e-maile wymienione w profilach, cyzm dokonywują
transakcję handlową.

Dużą zaletą SeekApp są aplikacje mobilne dla firm i kierowców. Kierowca każdej firmy
widzi swoje jazdy i jest w stanie interaktywnie zmienić sytuację, w których znajduje się popyt
(zmierza do rozładunku, towar załadowany, towar dostarczony…). Ta aplikacja służy również
do monitorowania GPS, pozwalając przewoźnikowi zobaczyć, gdzie są jego kierowcy, a
nadawcowi zobaczyć, gdzie ynajduje się jego towar. W ten sposób możemy wyeliminować
liczbę rozmów telefonicznych i nieprzewidywalnych sytuacji, kiedy trudno było dowiedzieć
się aktualną lokalizację towaru.

-Szeroki zakres funkcji zapewnia użytkownikom proste i intuicyjne środowisko, które
można wykorzystać do rozwoju biznesu.