Prečo SeekApp?

Mobilná a webová aplikácia SeekApp vznikla z potreby zrýchliť logistiku a otvoriť trh medzi malými a strednými spoločnosťami, či už sa jedná o odosielateľa alebo dopravcu. Rieši základné problémy, ako je dostupnosť zákazok, rýchle jednanie medzi dvoma stranami, transparentnosť medzi účastníkmi, ako aj dostupnosť informácií v reálnom čase, ako napr. aktuálna poloha vodiča. Aplikácia je plne transparentná voči užívateľom – je spoplatnená na báze mesačného poplatku a má implementovaný kreditný systém. Nemáme žiadne skryté
poplatky. Všetky platby spĺňajú normu SCA.

Medzi hlavné funkcie aplikácie patrí rozsiahly filter dopytov, živá mapa, aktuálnosť údajov, sledovanie vodiča, notifikácie a kreditný systém. Rozsiahle možnosti pri zadávaní dopytu napomáhajú dopravcom lepšie nastaviť cenu za prepravu. Možnosť pridať viacero fotografií či príloh sú samozrejmosťou. Prepravca následné vidí všetky prijaté ponuky a je už na ňom, ktorú z nich akceptuje. Obe strany po prijatí ponuky obdržia od SeekApp-u oficiálnu objednávku na e-maily uvedené v profiloch, čím medzi sebou uzatvorili obchod.

Veľkou výhodou SeekApp sú mobilné aplikácie pre spoločnosti a vodičov. Vodič každej spoločnosti vidí svoje jazdy a interaktívne dokáže meniť stav, v akom sa dopyt nachádza (smeruje na vykládku, tovar naložený, tovar doručený…). Táto aplikácia zároveň slúži ako GPS monitorovanie, vďaka čomu dopravca vidí, kde sa nachádzajú jeho vodiči a prepravca vidí, kde sa nachádza jeho tovar. Týmto dokážeme eliminovať množstvo telefonátov a nepredvídateľných situácií, kedy bolo ťažké zistiť aktuálnu polohu tovaru.

Široký rozsah funkcií poskytuje užívateľom jednoduché a intuitívne prostredie, ktoré môžete použiť na rozvoj svojho podnikania.