Kāpēc SeekApp?

Mobilā un interneta lietojumprogramma SeekApp izveidojās no nepieciešamības paātrināt
loģistiku un atvērt tirgu mazajām un vidējām sabiedrībām, gan nosūtītājiem, gan
pārvadātājiem. Tā risina tādas problēmas kā pasūtījumu pieejamība, ātras sarunas starp divām
pusēm, caurredzamība starp dalībniekiem, kā arī informācijas pieejamība reāllaikā, piemēram,
autovadītāja aktuālā atrašanās vieta. Lietojumprogramma ir pilnībā caurredzama lietotājiem –
maksa tiek veikta mēneša maksājuma veidā, un tai ir ieviesta kredītpunktu sistēma. Mums nav
nekādu slēptu maksājumu. Visi maksājumi izpilda normas SCA prasības.
Lietojumprogrammas galvenajām programmām pieder plašs pieprasījumu filtrs, autovadītāja
atrašanās vietas noteikšana, paziņojumi un kredītpunktu sistēma. Plašās pieprasījumu
ievadīšanas iespējas palīdz pārvadātājiem labāk iestatīt pārvadājumu cenu. Iespēja pievienot
vairāk fotogrāfiju vai lielāku skaitu pielikumu ir pašsaprotama. Pārvadātājs pēc tam redz visus
pieņemtos piedāvājumu, un tā ir tikai viņa darīšana, kuru no tām viņš akceptē. Abas puses pēc
piedāvājuma pieņemšanas profilos norādītājā e-pastā no SeekApp saņem oficiālu pasūtījumu,
ar ko tie savā starpā ir noslēguši darījumu.
Liela SeekApp priekšrocība ir mobilās lietojumprogrammas sabiedrībām un autovadītājiem.
Katras sabiedrības autovadītājs redz savus braucienus un interaktīvi var mainīt stāvokli, kādā
pieprasījums atrodas (tas vērsts uz izkraušanu, iekrauto preci, piegādāto preci…). Šī
lietojumprogramma vienlaikus kalpo arī GPS monitoringam, pateicoties tam pārvadātājs redz,
kur atrodas tā autovadītāji, bet pārvadātājs redz, kur atrodas tā prece. Ar to mēs spējam

mazināt tālruņu zvanu un neparedzētu situāciju daudzumu situācijā, kad būtu sarežģīti
noskaidrot preces aktuālo atrašanās vietu.

-Plašais funkciju klāsts sniedz lietotājiem vienkāršu un intuitīvu vidi, ko varat izmantot
savas uzņēmējdarbības attīstībai.