Przewoźnik

Przewoźnik, w ramach internetowej i mobilnej aplikacji SeekApp Transport, ma możliwość kompleksowego zarządzania firmą przewozową, a to za pomocą następujących funkcji.

Nasz zespół ciągle szuka dla vas nowych i wiarygodnych partnerów biznesowych online i w
terenie.

Preferujemy bezpośrednie spotkania i dbamy o bezpieczeństwo zatwierdzania
zarejestrowanych uczestników.

Ostrzeżenie!

W naszej aplikacji nie dajemy miejsca wątpliwym praktykom biznesowym. Podczas
rejestracji posiadacz karty płatniczej musi pasować do wyciągu z rejestru handlowego lub
wyciągu z rejestru działalności gospodarczej.

Nie otrzymałesz wystarczających informacji? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem
handlowym i umów się na osobiste spotkanie w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów, na
które nie otrzymałeś odpowiedzi.