Przewoźnik

Przewoźnik, w ramach internetowej i mobilnej aplikacji SeekApp Transport, ma możliwość kompleksowego zarządzania firmą przewozową, a to za pomocą następujących funkcji.

Po dokonaniu transakcji handlowej zostanie zamówienie automatycznie generowane i
wysyłane do obu stron pocztą elektroniczną.