GPS Monitorowanie

Masz unikalny sposób monitorowania kierowcy przydzielonego do transportu twojego
towaru. Ta funkcja zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich danych kierowcy, takich
jak numer rejestracyjny samochodu i bezpośredni kontakt telefoniczny do przydzielogego
kierowcy. Nie będziesz już musiał tracić czasu na komunikowanie się za pośrednictwem
innych pośredników transportowych, które powodowały bezsensowe straty czasu i
nieefektywności w organizacji zespołu pracowników odpowiedzialnych za odbiór i
rozładunek towarów. Umożliwia to precyzyjne nastawienie zarządzania czasem i
zminimalizowanie przestojów spowodowanych niedokładnymi informacjami o lokalizacji
kierowcy. Interaktywne monitorowanie kierowcy jest automatycznie anulowane po
zakończeniu transportu.

Szybko, skutecznie, wyrazisto.