GPS monitorovanie

K dispozícií máte unikátny spôsob monitorovania vodiča, ktorý bol pridelený na Vašu prepravu. Touto funkciou získavate okamžitý prístup ku všetkým detailom vodiča, ako sú evidenčné číslo auta a priamy telefónny kontakt na prideleného vodiča. Nebudete už musieť zbytočne strácať čas s komunikáciou cez ďalšie medzičlánky v preprave, ktoré spôsobovali zbytočnú stratu času a neefektivitu pri organizovaní Vášho tímu pracovníkov zodpovedných za prijatie a vyloženie tovaru. Takto viete presne nastaviť Váš time-management a minimalizovať prestoje spôsobené nepresnými informáciami o mieste, kde sa práve nachádza vodič. Interaktívne monitorovanie vodiča sa automaticky zruší po ukončení Vašej prepravy.

Rýchlo, efektívne, jasne.