Profil

-SeekApp omogoča oblikovanje profila, ki zagotovi maksimum informacij o vaši družbi in
njeni poziciji na trgu. Vsi navedeni podatki so pomembni za verodostojnost vaše družbe v
poziciji do vaših kupcev.

Logotip družbe, opis podjetja, kontaktni podatki in podatki za račun, vozni park, dokumenti,
certifikati, družbene mreže, spletne povezave in kontakti. Vse je na enem mestu.

Transparentnost in zaupanje je naš cilj in poslanstvo