Profil

-SeekApp, şirketimiz ve pazar konumu hakkında maksimum bilgi sağlayan bir profil
oluşturmanıza olanak tanır. Belirtilen bütün bilgiler şirketinizin güvenirliği ve müşterileriniz
açısından önemlidir.

Şirket logosu, şirket tanımı, fatura ve iletişim bilgileri, filo, belgeler, sertifikalar, sosal ağlar,
web bağlantıları ve iletişim gibi maddelerin hepsi tek bir yerde mevcuttur.

Şeffaflık ve güven bizim hedeflerimiz ve misyonumuzdur.