Cena

Płatności za usługi SeekApp TRANSPORT relizowane są za pomocą karty płatniczej, którą podajesz przy rejestracji i jest zgodna ze standardem SCA.

Cena wstępnej opłaty miesięcznej dla nadawcy wynosi 10,00 € + VAT. Cena wstępna jest ustalana tylko dla ograniczonej liczby użytkowników i jest poparta certyfikatem, który gwarantuje stałą cenę przez 3 lata od daty rejestracji.

MASZ PEŁNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH FUNKCJI APLIKACJI SeekApp TRANSPORT.

Opłata miesięczna obejmuje 10 kredytów, przy czym 1 kredyt to opłata za jedno zawarte zamówienie (transport). Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na następny miesiąc. Jeśli wykorzystałesz z całej miesięcznej stawki ryczałtowej, możesz doładować swój kredyt według wybranej kwoty.

Nie ma znaczenia, jaka jest cena zamówienia. Czy jest to transport o wysokości 100 €, czy 1000 €. Koszt korzystania z SeekApp Transport jest zawsze taki sam.