Statistike

V razdelku statistike boste dobili pregled o obsegu finančnih sredstev, ki ste jih v izbranem časovnem obdobju porabili, in koliko prevozov ste opravili. Učinkovito boste nadzorovali stroške, ki jih porabite za prevoz, pridobili pa boste tudi popoln pregled nad finančnimi tokovi, ki jih izvajate v aplikaciji SeekApp Transport.

Kontrola in optimalizacija stroškov je vaš privilegij.