Kainos

Mokėjimai už paslaugas SeekApp TRANSPORT aplikacijoje atliekami naudojant Jūsų registracijos metu nurodytą mokėjimo kortelę ir mokėjimai atliekami pagal SCA standartą.

Įvadinė mėnesinio mokesčio kaina vežėjui – 50,00€ + DPH. Įvadinė kaina skirta tik ribotam vartotojų skaičiui ir užtikrinta sertifikatu, kuris Jums garantuoja fiksuotą kainą 3 metų laikotarpiui nuo registracijos dienos.

VISOS SeekApp TRANSPORT APLIKACIJOS FUNKCIJOS JUMS DABAR PRIEINAMOS.

Mėnesinis mokestis apima 10 kreditų. Už vieną sudarytą užsakymą (pervežimą) bus atsiskaitytas 1 kreditas. Neišnaudoti kreditai bus perkelti į kitą mėnesį. Kai išnaudosite visus už mėnesinį mokestį įsigytus kreditus, galite įsigyti papildomus kreditus sumokėdami Jūsų pasirinktą sumą.

Visai nesvarbu, kokios vertės sudarytas užsakymas.  Gali būti 100 € ar 1000 € vertės krovinio pervežimas. SeekApp Transport aplikacijos paslaugų kaina visada vienoda.