Цена

Плащанията за услугите на SeekApp ТРАНСПОРТ се осъществяват с разплащателната карта, която сте въвели при регистрацията, и отговарят на стандарта SCA.

За изпращачите промоционалната месечна такса за използване на приложението е 10,00 евро + ДДС. Промоционалната цена е предназначена само за ограничен брой потребители и е поддържана със сертификат, който гарантира фиксирана цена за 3 години от датата на регистрация.

ВЗЕМАТЕ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО SeekApp Transport.

Месечната такса включва 10 кредита, при което 1 кредит е таксата за 1 сключена сделка (транспорт на стоки). Неизползваният кредит се прехвърля в следващия месец. Ако изразходите предплатения си месечен кредит по-рано, винаги може да заредите сметката си с избраната от вас сума.

Няма значение каква е стойността на сключената сделка. Независимо дали транспортът струва 100 или 1000 евро. Цената за използване на приложението SeekApp Transport е винаги една и съща.