Siparişler

Anlaşma yapıldığında sipariş otomatik olarak oluşturulur ve her iki tarafa e-posta yoluyla
gönderilir.