Shranjena povpraševanja prevoznik

Pri uporabi aplikacije SeekApp TRANSPORT imate na voljo funkcijo „Shranjena povpraševanja“, ki omogoča, da iz seznama vseh razpoložljivih povpraševanj izberete tiste, na katere se želite odzvati pozneje. Funkcija vam bo pomagala, da ne izgubite pregleda nad povpraševanji, ki so za vas najpomembnejša.