Naročila

Po sklenitvi posla se samodejno generira naročilo, ki ga dobita po e-pošti oba udeleženca.