Dopravca

Strana dopravcu vo webovej aj mobilnej aplikácií SeekApp Transport ponúka možnosť kompletne riadiť dopravnú spoločnosť pomocou nasledujúcich funkcií.

V sekcií prehľadov získavate prehľad koľko finančných prostriedkov ste v uvedený časový rámec vynaložili na prepravy, koľko prepráv ste uskutočnili a viete si presne a efektívne riadiť svoje náklady, ktoré vynakladáte na prepravu svojich tovarov.

Získavate plný prehľad o finančných tokoch, ktoré uskutočnňujete vďaka platforme SeekApp Transport.

Kontrola a optimalizácia nákladov je Vašou výsadou.