Uložené dopyty

Pri používaní aplikácie SeekApp TRANSPORT máte k dispozícií funkciu „Uložené dopyty“, ktorá Vám umožňuje vybrať zo zoznamu všetkých dostupných dopytov tie, na ktoré chcete neskôr reagovať. Funkcia vám pomôže nestratiť prehľad v zozname dopytov, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.