Objednávky

Objednávky sú generované automaticky po prijatí ponuky zadávateľom prepravy. Objednávka je vygenerovaná v PDF formáte a zaslaná na e-mail obom zúčastneným stranám.