Exkluzívne dopyty

Funkcia „Exkluzívne dopyty“ vám umožňuje dostávať vybrané dopyty od odosielateľov, ktorí Vás majú v zozname svojich kontaktov. Tieto dopyty sú časovo ohraničené a viditeľné pre Vás len po dobu nastavenú odosielateľom. Po uplynutí tejto doby sa dopyt zviditeľní všetkým užívateľom aplikácie SeekApp TRANSPORT.