Comenzile

După încheierea afacerii se generează automat comanda care este trimisă automat prin e-
mail ambelor părți participante.