Zamówienia

Po dokonaniu transakcji handlowej zostanie zamówienie automatycznie generowane i
wysyłane do obu stron pocztą elektroniczną.