Utworzenie popytu

SeekApp TRANSPORT oferuje szybkie i efektywne wprowadzanie popytów według
ustalonego formularza. Możliwość dodania zdjęć i niezbędnych dokumentów dla
maksymalnego przeglądu o transportowanym towarze. Oceniasz wysłane oferty od
nadawców, gdzie możesz sprawdzić profile firm i wybrać najlepszą ofertę.

Nigdy to nie było łatwiejsze.