Statystyki

Sekcja raportów zawiera przegląd przepływów pieniężnych w danym przedziale czasowym wydanym na transport, liczbę relizowanych transportów i przebieg. Dzięki tym danym możesz dokładnie i efektywnie zarządzać kosztami związanymi z transportem, które wydajesz za pomocą aplikacji SeekApp TRANSPORT.

Kontrolowanie i optymalizacja kosztów to twój przywilej.