Pasūtījumi

Pēc darījuma noslēgšanas automātiski tiek ģenerēts pasūtījums, kas nonāks abu iesaistīto
pušu e-pastā.