Dopravce

Dopravcům webová i mobilní aplikace SeekApp Transport nabízí možnost kompletně řídit dopravní společnost pomocí následujících funkcí.

Po uzavření obchodu se automaticky vygeneruje objednávka, která je oběma zúčastněným
stranám zaslána na e-mail.