Uložené poptávky

Při používání aplikace SeekApp TRANSPORT máte k dispozici funkci „Uložené poptávky“, která Vám umožňuje vybrat ze seznamu všech dostupných poptávek ty, na které chcete později reagovat. Funkce vám pomůže neztratit přehled v seznamu poptávek, které jsou pro vás nejdůležitější.