Objednávky

Po uzavření obchodu se automaticky vygeneruje objednávka, která je oběma zúčastněným
stranám zaslána na e-mail.