Exkluzivní poptávky

Funkce „Exkluzivní poptávky“ vám umožňuje dostávat vybrané poptávky od odesilatelů, kteří Vás mají v seznamu svých kontaktů. Tyto poptávky jsou časově ohraničené a pro Vás viditelné pouze po dobu nastavenou odesilatelem. Po uplynutí této doby se poptávka zviditelní všem uživatelům aplikace SeekApp TRANSPORT.