Превозвач

Уеб апликацията и мобилното приложение SeekApp Transport предлагат на превозвачите възможността да управляват напълно транспортните компании, като използват следните функции.

Имате уникалната възможност да следите шофьора, определен за превоза на вашата
стока. Тази функция ви предоставя незабавен достъп до всички данни на шофьора, като
регистрационния номер на превозното средство и директен телефонен контакт с
определения шофьор. Вече няма да ви се налага да губите излишно време за разговори
с трети лица, което в миналото е водило до ненужна загуба на време и неефективност
при организирането на вашия персонал, отговорен за получаването и разтоварването на
стоката. Това ви позволява точно да настроите тайм мениджмънта си и да сведете до
минимум престоите, причинени от неточна информация за местонахождението на
шофьора. Интерактивното следене на шофьорите приключва автоматично, когато
превозът на пратката приключи.

Бързо, ефективно, ясно.