Превозвач

Уеб апликацията и мобилното приложение SeekApp Transport предлагат на превозвачите възможността да управляват напълно транспортните компании, като използват следните функции.

- Плащанията за услугите на SeekApp ТРАНСПОРТ се осъществяват с разплащателната карта, която сте въвели при регистрацията, и отговарят на стандарта SCA.

За превозвачите промоционалната месечна такса за използване на приложението е 50,00 евро + ДДС. Промоционалната цена е предназначена само за ограничен брой потребители и е поддържана със сертификат, който гарантира фиксирана цена за 3 години от датата на регистрация.

ВЗЕМАТЕ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО SeekApp Transport.

Няма значение каква е стойността на сключената сделка. Независимо дали транспортът струва 100 или 1000 евро. Цената за използване на приложението SeekApp Transport е винаги една и съща.