Превозвач

Уеб апликацията и мобилното приложение SeekApp Transport предлагат на превозвачите възможността да управляват напълно транспортните компании, като използват следните функции.

При сключването на сделката автоматично се генерира поръчка, която се изпраща на
имейлите и на двете участващи страни.