Изпращач

За изпращачите предлагаме уеб апликация и мобилно приложение, с които може ефективно да въвеждате търсения и за много кратко време да намирате превозвачи с най-добра ценова оферта.

Нашият екип непрекъснато търси нови и надеждни партньори за вашия бизнес - онлайн и офлайн.

Предпочитаме срещите лице в лице и гарантираме сериозността на регистрираните участници.

Внимание!

В нашето приложение не даваме място на съмнителни бизнес практики. При регистрацията притежателят на разплащателната карта трябва да съответства на лицето, посочено в извлечението от търговския регистър.

Не получихме ли достатъчно информация? Свържете се с нашия търговски представител и си уговорете лична среща, за да ви отговори на всички въпроси, чиито отговори не намерихте тук.