Чат

В приложението SeekApp TRANSPORT имате възможност да изпращате интерактивни съобщения, документи и снимки за бърза и ясна комуникация с превозвача.

Чатът е разработен след консултиране с изпращачите и превозвачите на
стоки.