Контакти

Ако съществува превозвач, използващ приложението SeekApp TRANSPORT, и имате добър опит с него, ние ви предлагаме възможността да го добавите към любимите си контакти. На него може ексклузивно да предложите своето запитване. Запитването ви ще бъде видимо за ограничено време, и то само за избрани от вас транспортни компании, които могат да реагират незабавно. След изтичането на този срок на ексклузивност, запитването ви ще бъде показано на други превозвачи, регистрирани в приложението SeekApp TRANSPORT.

Поканете превозвачите, чиито услуги използвате в момента, да използвате апликацията SeekApp ТРАНСПОРТ заедно.

За всяка покана, изпратена от вас, приложението ще ви възнагради, като изпрати 5 кредита по вашата сметка в системата.