Запазени заявки

Използвайки приложението SeekApp TRANSPORT, имате на разположение и функцията „Запазени запитвания“, която ви позволява от списъка на всички налични запитвания да си изберете само тези, на които искате да отговорите по-късно. Функцията помага да не пропускате запитвания, които са важни за вас.