Ексклузивни запитвания

Функцията „Ексклузивни запитвания“ ви позволява да получавате избрани заявки от изпращачи, които са в списъка ви с контакти. Тези запитвания са ограничени във времето и са видими за вас само за времето, определени от търсещия превоз. След изтичане на това време, запитването става видимо и за всички останали потребители на приложението SeekApp TRANSPORT.