Защо SeekApp?

Мобилното и уеб приложение SeekApp възникна от необходимостта от ускоряване
на логистиката и отваряне на пазара за малки и средни компании, било то доставчици
или превозвачи. Приложението дава отговор на основни проблеми в бизнеса като
наличие на поръчки, бързи преговори между двете страни, прозрачност на участниците,
както и наличието на информация в реално време, като например актуална позиция на
шофьора. Приложението е напълно прозрачно за потребителите – таксува се месечна
такса с внедрена кредитна система. Нямаме скрити такси. Всички плащания отговарят
на стандарта SCA.
Основните характеристики на приложението включват подробен филтър на търсенията,
интерактивна карта, актуалност на данните, следене на шофьорите, съобщения и
кредитна система. Обширните опции за търсене помагат на превозвачите по-добре да
оптимизират разходите си по доставките. Приложението включва и възможността за
добавяне на снимки или прикачени файлове. Превозвачът вижда всички получени
оферти и той е човекът, който решава коя да приеме. След потвърждаване на офертата,
и двете страни получат официална поръчка от SeekApp на имейлите, посочени от тях в
профилите им, като по този начин официално сключват сделката помежду си.
Голямо предимство на SeekApp са мобилните апликации за фирми и шофьори.
Шофьорът на всяка фирма вижда своите курсове и по интерактивен начин може да
променя състоянието на доставката (на път към мястото на разтоварване, стоката е
разтоварена, стоката е доставена …). Приложението служи и като система за GPS
наблюдение, което позволява на превозвача да вижда къде са шофьорите му, а на
изпращача – къде се намират стоките му. По този начин се премахва големия брой от
ненужни обажданията, породени от нуждата за определяне на актуалното
местонахождение на стоките.

– Широката гама от функции предоставя на потребителите лесна и интуитивна среда,
която може да използвате за разрастване на вашия бизнес.